Πρότυπες λύσεις στον τομέα της προετοιμασίας για εργασία εξ

Ενεργή γυναίκα

Ένα έργο αφιερωμένο στις γυναίκες που θέλουν να επιστρέψουν στην αλλαγμένη αγορά εργασίας.

Το έργο

Διακρατική Συνάντηση – Εγκαίνια του έργου στην Πολωνία. Η διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία – στον επικεφαλής του έργου Eduexpert Sp. z.o.o. τον Ιούνιο του 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών, συλλεχθέντων υλικών και το οργανωτικό μέρος αφιερωμένο στον προγραμματισμό περαιτέρω δραστηριοτήτων στο έργο, στην ανάλυση της οικονομικής και φυσικής προόδου, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου. Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία. Σκοπός της συνάντησης θα είναι η παρακολούθηση των εξελισσόμενων αποτελεσμάτων, η επαλήθευση και η αξιολόγησή τους.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ενεργή Γυναίκα

Εκπαιδευτικά προγράμματα με εξ’ αποστάσεως μάθηση

Για την προετοιμασία για την υλοποίηση εξ΄ αποστάσεως μαθημάτων σε κάθε χώρα της σύμπραξης, οργανώσαμε εργαστήρια με γυναίκες και ειδικούς σε θέματα. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αναπτύχθηκαν πρότυπα συστήματα υποστήριξης για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αναπτύχθηκαν υποθέσεις / προτάσεις για μαθήματα πολυμέσων. Το ουσιαστικό περιεχόμενο των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις διαγνωσθείσες και λεπτομερείς εκπαιδευτικές ανάγκες.
Liniki poniżej.

EL
PDF

Επικοινωνία

Οργανώστε

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνος έργου και εταίροι

Ο υπεύθυνος έργου είναι:

 Εκδοτικός οίκος πολυμέσων – Eduexpert Sp. z o. o. (Πολωνία)
https://www.eduexpert.eu/pl/

Εταίροι:

EDITC LIMITED (Cypr) – http://www.editc.eu/Index.aspx

Alanya Hamdullah Emin Pasa Universitesi (Turcja) – https://www.alanyahep.edu.tr/en

Universitatea Din Pitesti (Rumunia) – https://www.upit.ro/

Elektroszkolenia Sp. z o.o (Polska) – www.edufakty.pl

Νέα

Διακρατική Συνάντηση – Εγκαίνια του έργου στην Πολωνία

Η διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία – στον επικεφαλής του έργου Eduexpert Sp. z.o.o. τον Ιούνιο του 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών, συλλεχθέντων υλικών και το οργανωτικό μέρος αφιερωμένο στον προγραμματισμό περαιτέρω δραστηριοτήτων στο έργο, στην ανάλυση της οικονομικής και φυσικής προόδου, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου.

Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία. Σκοπός της συνάντησης θα είναι η παρακολούθηση των εξελισσόμενων αποτελεσμάτων, η επαλήθευση και η αξιολόγησή τους.

Αποτελέσματα του Έργου

Ανάπτυξη 3 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εξ’ αποστάσεως μάθηση :

  • Γνώσεις Η/Υ, ικανότητα εργασίας με λογισμικό για εργασία εξ’ αποοστάσεως
  • Εκμάθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων όπως για παράδειγμα προγραμμάτων λογιστικής και ανθρώπινου δυναμικού.
  • Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας επικεντρωμένη στην γλώσσα ως μέρος εξειδικευμένων προγραμμάτων υπολογιστών (οι πιο δημοφιλείς φράσεις στο λεξιλόγίο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών), διαβούλευση του περιεχομένου τους με ειδικούς του έργου (λέκτορες, ειδικούς ψυχολόγους), μετάφραση του περιεχομένου στις γλώσσες των εταιίρων
  • Όλα τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν τις γυναίκες που εργάζονται καθημερινά με εξ’ αποστάσεως εργασία . Η καθολική φύση των μαθημάτων μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε γυναίκες διαφορετικής ηλικίας, επαγγέλματος ή δεξιοτήτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Materiały do pobrania

Materiał w przygotowaniu !!!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο

+48 511 031 913

Διεύθυνση

ul. Kociewska 22A, 87-100 Toruń

Αποστολή email

kontakt@eduexpert.eu

Ρωτήστε μας!

Ας μιλήσουμε….

Obserwuj nas

© 2021 All Rights Reserved. Aktywna Kobieta

elEL